Kategorier
Livet

Innspill til sak om skolestruktur, Hauge skule

– innlegget nedenfor er sendt til Osterøy kommune v/rådmann og ordfører
og var på trykk i lokalavisa Bygdanytt fredag 22.februar –

Å bygge et godt lokalmiljø er også samfunnsøkonomisk gunstig!

Behold Hauge skule, og bygg den ut med tiden!

Når man jakter på et sted å bo med familie, som jeg gjorde i perioden 2002 -2008, er en av faktorene man ser etter, hva slags struktur lokalsamfunnet har. En av de mest sentrale faktorene i et lokalmiljø er skolen og alt den fører med seg. Vi fant nettopp et slikt sted da vi i 2008 flytta til Hauge på Osterøy.

Hauge er et sted i vekst. Som også Norconsults rapport viser med sine prognoser, vil elevtallet på elever som sogner til Hauge skule stige. Dette skyldes i stor grad Loftåsfeltet som i avstand ligger nærmere Valestrand skule. Jeg kan ikke se at nedbetaling av Osterøybrua er tatt med i Norconsults prognose for økt folketall. Den vil evt. komme på toppen av dette.

På Valestrand skule står det i rapporten at elevtallet kan økes betraktelig. Norconsult skriver også om en av sine fem grunnleggende beregningselementer for elevtall ved skoler: «Ein svakheit ved denne metoden, er at den ikkje tek omsyn til skuleanlegga sin bygningsmessige struktur.»

Så vidt jeg har forstått er Valestrand skule bygget slik at det ikke er ideelt med en så stor økning som det ligger til grunn. (Iflg. samtale med skolens personale.) Beliggenheten til Valestrand skule gjør det også vanskelig å se for seg at den skal kunne bygges ut. Altså er grunnlaget for at alle elevene fra Loftås skal til Valestrand dårlig.

Hauge skules beliggenhet er, som Norconsult påpeker, sentral på Osterøy. Derfor foreslår de at skolebygget bygges om til barnehage. Beliggenheten til Hauge skule er meget god og har med få grep mulighet for å kunne bygges ut.

Hauge barnehage er helt ny, og har 4 avdelinger, hvorav 2 er i bruk pr 2013.

Skal du i tillegg bygge om Hauge skule til barnehage, vil man her få en «barnehagefabrikk» med to barnehager kloss på hverandre, med et veldig stort tall barnehagebarn.

Hvorfor flytta jeg nettopp til Osterøy? Jo, fordi jeg trodde at Osterøy kunne tilby noe annet enn byen. Ikke store oppbevaringsplasser for barn, men lokale barnehager og omtanke for lokalmiljøet.

Det samfunnsøkonomiske strekker seg langt ut over hva Norconsult har hatt mulighet til å ta i betraktning, som ene og alene har tatt for seg skolestruktur. Dette handler om samfunns-struktur, å bygge gode samfunn som er inviterende både for eksisterende og framtidig befolkning.

Jeg har siden jeg flytta til Osterøy reklamert høylytt for hvor fantastisk det er å flytte til Osterøy og samtidig ha nærhet til Bergen pga. arbeid og andre tilbud. Dersom familiefaktorene blir de samme som i Bergen, med store barnehager og store barneskoler, vil jeg ha større problemer med å se verdien i å markedsføre Osterøy på samme måte.

Vi må tenke langsiktig, ikke bare fram til 2030. Vi må tenke samfunnsøkonomisk og bærekraftig i lang tid framover dersom vi vil bygge et godt Osterøy for oss selv og framtida.

Jon Flydal Blichfeldt
Far til 3 barn, Hauge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *